Penyakit Mental Kini Kerap Dijadikan Perlindungan Diri

Puluhan tahun yang lalu, di zaman orang tua serta kakek nenek kita hidup sangat minim sekali pengetahuan mengenai mental health atau yang biasa kita sebut saat ini dengan penyakit mental. Dahulu kala penyakit mental yang dikenal banyak orang ialah gangguan jiwa atau kerap kita kenal dengan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa). Hidup di zaman dahulu …